De 9 mai, Ziua Europei, baletul ne unește! Ballet Magazine a relansat proiectul international de fotografie de balet „BALLERINAS IN RED” ediția 2022

În fiecare an, pe 9 Mai, sărbătorim pacea și unitatea în Europa! Pentru a marca acest eveniment, revista Ballet Magazine a relansat proiectul „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, și transmite pe această cale invitația de participare la acest eveniment tuturor iubitorilor artei baletului, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene

by Ballet Magazine
Share the NEWS & spread the JOY!

Într-un context mai tulbure și mai trist ca niciodată, dominat de un sângeros război la granițele sale, Uniunea Europeană a sărbătorit pe 9 Mai pacea și unitatea între națiunile sale, prin numeroase activități culturale, organizate de-a lungul și de-a latul continentului.

Simbol al spațiului comunitar, Ziua Europei este așadar în fiecare an prilejul ideal pentru celebrarea unității și diversității culturale a tuturor statelor membre.

Alăturându-se atmosferei de sărbătoare revista Ballet Magazine relansează cea de-a treia ediție a proiectului internațional de fotografie de balet „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, și aduce astfel baletul în rândul activităților culturale și artistice care unesc națiunile și cetățenii Europei.

Citește și

“BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION” photo contest! Ballet Magazine Romania opens the third edition of the project celebrating Europe Day

15 Top Ballet Magazines Printed Publications! From Australia to Europe, get to know them and subscribe to right now!

 

“Baletul ne unește” de Ziua Europei! În fiecare an, pe 9 mai sărbătorim pacea și unitatea în Europa

Ziua de 9 mai marchează momentul istoric în care a fost pronunțată declarația Schuman. În cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei.

Viziunea sa era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu, a fost semnat tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism. Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

 

Ballet Magazine sărbătorește Ziua Europei celebrând arta baletului ca formă universală de exprimare și comunicare între națiuni

Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile UE își deschid porțile pentru public, birourile locale ale UE din Europa și din întreaga lume organizează diverse activități și evenimente, pentru toate vârstele. Astfel că, în fiecare an, mii de cetățeni participă la vizite, dezbateri, concerte și alte evenimente, pentru a sărbători Ziua Europei și pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu UE.

De acestă dată, la acest demers, de “re-deschidere” simbolică a Uniuni Europene către cetățenii săi, Ballet Magazine face cu modestie un pas spre o mult-dorită uniune culturală, și transmite invitația de participa la proiectul „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”către toți iubitorii artei baletului, fie ei profesioniști sau doar amatori … în toate cele 24 limbi oficiale ale Uniunii Europene: bulgară, croată, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză.

 

Sărbătorim Ziua Europei prin balet! Participă și distribuie „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, cel mai spectaculos proiect internațional de fotografie de balet

Ești un tânăr balerin sau balerină în devenire? Ești un profesionist al scenei sau poate doar un simplu iubitor al artei dansului clasic? Iubești fotografia și frumusețea baletului exprimată prin arta fotografică?

Revista Ballet Magazine te invită, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene să iei parte la cel mai mare proiect internațional de fotografie de balet, „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Celebrating Europe Day through ballet! Join & Share “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, the most famos international ballet photography project

Are you a young dancer? Are you a stage professional or maybe just a classical dance lover? Do you love photography and the beauty of ballet expressed through the art of photography?

Ballet Magazine invites you, in all the official languages ​​of the European Union, to take part in the biggest international ballet photography project, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Честване на Деня на Европа чрез балет! Присъединете се и споделете “БАЛЕРИНИ В ЧЕРВЕНО, ИЗДАНИЕ 2022”, най-известният международен проект за балетна фотография

Вие сте млад танцьор? Вие сте професионалист на сцената или може би просто любител на класическите танци? Обичате ли фотографията и красотата на балета, изразена чрез изкуството на фотографията?

Ballet Magazine ви кани на всички официални езици на Европейския съюз да участвате в най-големия международен проект за балетна фотография „БАЛЕРИНИ В ЧЕРВЕНО, ИЗДАНИЕ 2022“!

 

Oslavte Den Evropy prostřednictvím baletu! Přidejte se a sdílejte „BALLERINAS IN RED, EDITION 2022“, nejslavnější mezinárodní projekt baletní fotografie

Jste mladý tanečník? Jste jevištní profesionál nebo možná jen milovník klasického tance? Milujete fotografii a krásu baletu vyjádřenou prostřednictvím umění fotografie?

Balet Magazine vás zve, ve všech oficiálních jazycích Evropské unie, k účasti na největším mezinárodním projektu baletní fotografie „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION“!

 

Fejring af Europadagen gennem ballet! Deltag og del “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, det mest berømte internationale balletfotograferingsprojekt

Er du en ung danser? Er du en sceneprofessionel eller måske bare en elsker af klassisk dans? Elsker du fotografering og ballettens skønhed udtrykt gennem fotografiets kunst?

Ballet Magazine inviterer dig på alle EU’s officielle sprog til at deltage i det største internationale balletfotografiprojekt, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Wir feiern den Europatag mit Ballett! Mach mit und teile “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, das berühmteste internationale Ballettfotografie-Projekt

Bist du ein junger Tänzer? Sind Sie ein Bühnenprofi oder vielleicht nur ein Liebhaber des klassischen Tanzes? Lieben Sie die Fotografie und die Schönheit des Balletts, die durch die Kunst der Fotografie zum Ausdruck kommt?

Ballet Magazine lädt Sie in allen Amtssprachen der Europäischen Union ein, am größten internationalen Ballettfotografie-Projekt „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION“ teilzunehmen!

 

Euroopa päeva tähistamine läbi balleti! Liituge ja jagage “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, kõige kuulsama rahvusvahelise balletifotograafia projekti

Kas sa oled noor tantsija? Kas olete lavaprofessionaal või võib-olla lihtsalt klassikalise tantsu armastaja? Kas sulle meeldib fotograafia ja balleti ilu, mis väljendub fotokunsti kaudu?

Ballet Magazine kutsub teid kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes osalema suurimas rahvusvahelises balletifotograafia projektis “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Γιορτάζουμε την Ημέρα της Ευρώπης μέσα από το μπαλέτο! Εγγραφείτε και μοιραστείτε το “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, το πιο διάσημο διεθνές φωτογραφικό έργο μπαλέτου

Είσαι νεαρός χορευτής; Είστε επαγγελματίας του θεάτρου ή ίσως απλώς λάτρης του κλασικού χορού; Αγαπάτε τη φωτογραφία και την ομορφιά του μπαλέτου που εκφράζεται μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας;

Το Ballet Magazine σας προσκαλεί, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρετε μέρος στο μεγαλύτερο διεθνές φωτογραφικό project μπαλέτου, «BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION»!

 

¡Celebrando el Día de Europa a través del ballet! Únete & Comparte “BALLERINAS IN RED, EDICIÓN 2022”, el proyecto de fotografía de ballet más famoso a nivel internacional

¿Eres un joven bailarín? ¿Eres un profesional del escenario o tal vez solo un amante de la danza clásica? ¿Te encanta la fotografía y la belleza del ballet expresada a través del arte de la fotografía?

Ballet Magazine te invita, en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, a participar en el mayor proyecto internacional de fotografía de ballet, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Célébrer la Journée de l’Europe à travers le ballet ! Rejoignez et partagez “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, le projet international de photographie de ballet le plus célèbre

Êtes-vous un jeune danseur? Êtes-vous un professionnel de la scène ou peut-être juste un amateur de danse classique ? Vous aimez la photographie et la beauté du ballet exprimée à travers l’art de la photographie ?

Ballet Magazine vous invite, dans toutes les langues officielles de l’Union Européenne, à participer au plus grand projet international de photographie de ballet, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION” !

 

Lá na hEorpa á cheiliúradh trí bhailé! Member & Roinn “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, an tionscadal grianghrafadóireachta bailé idirnáisiúnta is cáiliúla

An damhsóir óg tú? An duine gairmiúil stáitse thú nó b’fhéidir gur leannán rince clasaiceach tú? An breá leat an ghrianghrafadóireacht agus áilleacht an bhailé a chuirtear in iúl trí ealaín na grianghrafadóireachta?

Tugann Ballet Magazine cuireadh duit, i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh, páirt a ghlacadh sa tionscadal grianghrafadóireachta bailé idirnáisiúnta is mó, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Obilježavanje Dana Europe kroz balet! Pridružite se i podijelite “BALLERINES IN RED, 2022 EDITION”, najpoznatiji međunarodni projekt baletne fotografije

Jeste li mladi plesač? Jeste li scenski profesionalac ili možda samo ljubitelj klasičnog plesa? Volite li fotografiju i ljepotu baleta izraženu kroz umjetnost fotografije?

Ballet Magazine poziva vas, na svim službenim jezicima Europske unije, da sudjelujete u najvećem međunarodnom projektu baletne fotografije „BALERINE U CRVENOM, IZDANJE 2022.“!

 

Festeggiamo la Giornata dell’Europa attraverso il balletto! Unisciti e condividi “BALLERINAS IN RED, EDIZIONE 2022”, il progetto di fotografia di balletto internazionale più famoso

Sei un giovane ballerino? Sei un professionista del palcoscenico o forse solo un amante della danza classica? Ami la fotografia e la bellezza del balletto espressa attraverso l’arte della fotografia?

Ballet Magazine ti invita, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea, a prendere parte al più grande progetto internazionale di fotografia di balletto, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Svinam Eiropas dienu caur baletu! Join & Share “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, slavenākajam starptautiskajam baleta fotografēšanas projektam

Vai tu esi jauna dejotāja? Vai esat skatuves profesionālis vai varbūt vienkārši klasiskās dejas cienītājs? Vai jums patīk fotogrāfija un baleta skaistums, kas izpaužas ar fotogrāfijas mākslu?

Žurnāls Ballets aicina visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās piedalīties lielākajā starptautiskajā baleta fotografēšanas projektā “BALERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Švęskite Europos dieną per baletą! Prisijunkite ir dalinkitės „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION“, garsiausiu tarptautiniu baleto fotografijos projektu

Ar esate jaunas šokėjas? Esate scenos profesionalas, o gal tiesiog klasikinio šokio mylėtojas? Ar jums patinka fotografija ir baleto grožis, išreikštas fotografijos menu?

Baleto žurnalas visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis kviečia dalyvauti didžiausiame tarptautiniame baleto fotografijos projekte „BALERINAS RED, 2022 EDITION“!

 

Ünnepeljük az Európa-napot a balettel! Csatlakozz és oszd meg a “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, a leghíresebb nemzetközi balettfotózási projektet

Ön fiatal táncos? Színpadi profi vagy, vagy talán csak a klasszikus tánc szerelmese? Szereted a fotózást és a balett szépségét, amelyet a fényképezés művészete fejez ki?

A Ballet Magazine az Európai Unió összes hivatalos nyelvén meghívja Önt, hogy vegyen részt a legnagyobb nemzetközi balettfotózási projektben, a “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”-ban!

 

Niċċelebraw Jum l-Ewropa permezz tal-ballet! Ingħaqad u Aqsam “BALLERINAS IN RED, EDITION 2022”, l-aktar proġett ta’ fotografija ta’ ballet internazzjonali famos

Int żeffien żagħżugħ? Inti professjonali tal-palk jew forsi sempliċement dilettant taż-żfin klassiku? Tħobb il-fotografija u s-sbuħija tal-ballet espressa permezz tal-arti tal-fotografija?

Ballet Magazine tistiednek, bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, biex tieħu sehem fl-akbar proġett internazzjonali tal-fotografija tal-ballet, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Europadag vieren met ballet! Doe mee en deel “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, het meest bekende internationale balletfotografieproject

Ben je een jonge danser? Ben je een podiumprofessional of misschien gewoon een liefhebber van klassieke dans? Houd je van fotografie en de schoonheid van ballet uitgedrukt door middel van fotografie?

Ballet Magazine nodigt je uit, in alle officiële talen van de Europese Unie, om deel te nemen aan het grootste internationale balletfotografieproject, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Świętowanie Dnia Europy poprzez balet! Dołącz i Udostępnij “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, najbardziej znany międzynarodowy projekt fotografii baletowej

Czy jesteś młodym tancerzem? Jesteś profesjonalistą estradowym, a może po prostu miłośnikiem tańca klasycznego? Kochasz fotografię i piękno baletu wyrażone sztuką fotograficzną?

Ballet Magazine zaprasza we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej do wzięcia udziału w największym międzynarodowym projekcie fotografii baletowej „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Celebrar o Dia da Europa através do ballet! Participe e Compartilhe “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, o projeto de fotografia de balé internacional mais famoso

Você é um jovem dançarino? Você é um profissional de palco ou talvez apenas um amante da dança clássica? Você ama a fotografia e a beleza do balé expressa através da arte da fotografia?

A Ballet Magazine convida-o, em todas as línguas oficiais da União Europeia, a participar no maior projeto internacional de fotografia de ballet, “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Oslávte Deň Európy prostredníctvom baletu! Pripojte sa a zdieľajte „BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION“, najznámejší medzinárodný projekt baletnej fotografie

Si mladý tanečník? Ste pódiový profesionál alebo možno len milovník klasického tanca? Milujete fotografiu a krásu baletu vyjadrenú prostredníctvom umenia fotografie?

Balet Magazine vás pozýva vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie na účasť na najväčšom medzinárodnom projekte baletnej fotografie „BALERINAS IN RED, 2022 EDITION“!

 

Praznovanje dneva Evrope z baletom! Pridružite se in delite “BALLERINES IN RED, 2022 EDITION”, najbolj znan mednarodni projekt baletne fotografije

Ste mlada plesalka? Ste profesionalec na odru ali morda samo ljubitelj klasičnega plesa? Ali obožujete fotografijo in lepoto baleta, izraženo skozi umetnost fotografije?

Baletna revija vas v vseh uradnih jezikih Evropske unije vabi k sodelovanju v največjem mednarodnem projektu baletne fotografije “BALERINE V RDEČEM, 2022 EDICIJA”!

 

Eurooppa-päivää juhlitaan baletin kautta! Liity ja jaa “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, tunnetuin kansainvälinen balettivalokuvausprojekti

Oletko nuori tanssija? Oletko lava-ammattilainen tai ehkä vain klassisen tanssin ystävä? Rakastatko valokuvausta ja baletin kauneutta, joka ilmaistaan ​​valokuvataiteen kautta?

Ballet Magazine kutsuu sinut kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä osallistumaan suurimpaan kansainväliseen balettivalokuvausprojektiin “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”!

 

Firar Europadagen genom balett! Gå med och dela “BALLERINAS IN RED, 2022 EDITION”, det mest kända internationella balettfotograferingsprojektet

Är du en ung dansare? Är du scenproffs eller kanske bara älskare av klassisk dans? Älskar du fotografi och balettens skönhet uttryckt genom fotokonsten?

Ballet Magazine bjuder in dig, på alla Europeiska unionens officiella språk, att delta i det största internationella balettfotograferingsprojektet, “BALLERINOR IN RED, 2022 EDITION”!


Share the NEWS & spread the JOY!

Related Posts

Această pagină, în contextul prestării de servicii, foloseşte cookie-uri. Continuând să vizitezi site-ul, ești de acord cu folosirea lor. Pentru mai multe informaţii, inclusiv informaţii despre eliminarea acestora, apasa pe Politica de confidentialitate. Sunt de Acord Politica de confidentialitate