De ce o revistǎ de balet?

by Vivia Sandulescu
De-ce-o-revista-de-balet
Share the NEWS & spread the JOY!

Cum de ce? Fiindcă era nevoie, o nevoie veche, trenantă și, deși ȋn țara noastră se practică baletul ȋn mod profesionist de peste o sută de ani, nu știu să existe vreo altă revistă dedicată integral acestui stil coregrafic, cu apariție constantă. Este ceea ce ne propunem să facem acum. Să ne ȋnțelegem: cȃnd spun balet mă refer ȋn principal pe de-o parte la dansul clasic ca vocabular artistic, pe de alta la spectacolul de balet, care poate cuprinde și dansuri istorice sau de caracter. Desigur, există metisaje, experimente, granițele s-au topit, dar elementul central sau de pornire tot dansul clasic rămȃne.

Reviste de balet

Regretatului Dan Brezuleanu ȋi datorăm prima și pȃnă acum unica inițiativă de nișă: Balet,„caiet de balet” editat de Opera din Iași, cu apariție neregulată ȋntre 1979-1989, cu scopul declarat de a realiza „un dialog viu cu publicul și critica, de a ȋntreține un permanent schimb de experiență, de opinii și informații, de a populariza și explica una dintre cele mai vechi și bogate arte.” Reviste generaliste despre dans au mai existat – să ne amintim doar de Dans festival, care a ȋnsoțit festivalul EuroDans organizat la Iași ȋntre 1992-1999 de către același inimos fost balerin.

Din ’90 ȋncoace au existat și inițiative online, cu existență efemeră, din varii motive. Aș menționa doar cele cȃteva numere din ChoresponDans, ale U.R.S.A. „Gheorghe Cristea”, din vremea cȃnd găzduia o Facultate particulară de Coregrafie, și o seamă de bloguri, create de profesioniști sau aficionados, dar care n-au păstrat ritmicitatea postărilor.

Tudor Arghezi … și baletul

Tradițional, despre dans s-a scris – atȃt cȃt s-a scris, adică puțin ȋn comparație cu alte arte – mai mult ca rubrică ȋn paginile revistelor de cultură sau ale ziarelor de știri, chiar dacă ocazional i se aloca un număr ȋntreg. Acum un secol, articole surprinzător de pertinente erau semnate de Tudor Arghezi, Mircea  Eliade, Mihail Jora, Cincinat Pavelescu, Cella Delavrancea, Mihail Sebastian ș.a.

Mai tȃrziu, majoritatea redactorilor care semnau cronici despre balet nu aveau o educație ȋn acest sens, dar scriau dezinvolt și repede, iar rezultatul era de multe ori o ȋnșiruire de clișee și formulări standard, presărate cu greșeli de ortografiere a termenilor tehnici ȋn franceză.

Pȃnă azi, puțini sunt cei care scriu „dinăuntru”, căci jurnalismul și critica de dans nu se predau nicăieri, spre deosebire de muzică și teatru. Era deci timpul ca baletul să-și afle un loc al lui, stabil și de sine stătător, online și ȋn presa scrisă, unde să nu fie tratat ca un fapt cultural divers sau monden.

Floria Capsali ȋși dorea o publicație de specialitate

Că existența unei asemenea reviste e o necesitate știm de mult, o spunea și Floria Capsali ȋn anii ’30, iar dacă dezideratul ei ca ȋnvățămȃntul coregrafic să fie asumat de stat s-a ȋndeplinit, acela de a avea publicații de specialitate ȋncă mai oftează:

„O altă necesitate, chiar foarte urgentă, este de a tipări cărți despre coregrafie, de a se traduce manuale, atât istorice cât și tehnice, iar altele cu biografii ale marilor figure din trecut, precum și din prezent ale dansului. O publicație periodică se impune acestui sector artistic, până acum lipsit total de ocrotirea prețioasă a dezvoltării lui ordonate. Această lipsă a adus de multe ori prejudicii triste și supărătoare în activitatea coregrafică.”

De ce anume este nevoie?

De un loc la ȋndemȃnă, unde să se găsească adunate informații corecte și actualizate despre lumea baletului, pentru folosul iubitorilor acestei arte, amatori și profesioniști deopotrivă, interpreți sau spectatori, creatori sau pedagogi, indiferent de vȃrstă și de situarea lor ȋn raport cu scena.

De crearea unei comunități și a unui loc de dezbateri pe teme profesionale, altul decȃt Facebook – inevitabil limitat la cercul contactelor personale ale fiecăruia.

De completarea cunoștințelor din domenii care nu se studiază sau nu se aprofundează ȋn școlile noastre: nutriție, psihologia competiției, recuperare după efort, tipuri de antrenamente complementare sau chiar istoria baletului.

De combaterea prejudecăților cu care se confruntă ȋncă numeroși părinți și spectatori.

De aducerea ȋn centrul atenției a unor personalități autohtone ale baletului de ieri, de azi și de mȃine, de valoare internațională dar insuficient cunoscute.

De promovarea instituțiilor dedicate baletului – școli, companii, teatre – și a reușitelor exponenților lor.

De crearea conștientizării că baletul nu este o artă desuetă sau de fițe, ci o formă rafinată de exprimare artistică, din ce ȋn ce mai apreciată ȋn zilele noastre pe plan mondial.

Lumea revistelor de profil

Şi nici n-ar fi prea devreme să demarăm proiectul, dacă ne uităm ȋn jur, la anii cȃnd au fost fondate unele reviste de dans/balet de prestigiu: ȋn Anglia: Dancing Times, 1894; Dance and Dancers, 1950; ȋn SUA: Dance Magazine, 1927, Ballet Review, 1965; ȋn Italia: Balletto, 1956; ȋn Canada: Dance International Magazine, 1977; ȋn Rusia: Russian Ballet Magazine, 1981; ȋn Franța: Danser, 1983. Iar numărul lor continuă să crească, direct proporțional cu cererea pieței. Fără a face publicitate mascată, ne bucură existența, ȋncepȃnd din 2003, a revistei Dance for You Magazine din Germania, condusă de Mihaela și Andrei Vieru.

Într-o lume atomizată a iubitorilor baletului, subscriem din nou spuselor Floriei Capsali:

„Coregrafiei îi trebuie creată ambianța organizată a trăirii superioare, ca cei care o servesc și cei ce o admiră să fie încredințați că este arta cea mai umană, cea mai sugestivă și mai evocatoare dintre toate.”

Concluzii

Era deci nevoie! Este ceea ce ne propunem să facem acum. Era timpul ca baletul să-și afle un loc al lui, stabil și de sine stătător, online și ȋn presa scrisă, unde să nu fie tratat ca un fapt cultural divers sau monden.


Share the NEWS & spread the JOY!

Related Posts

Această pagină, în contextul prestării de servicii, foloseşte cookie-uri. Continuând să vizitezi site-ul, ești de acord cu folosirea lor. Pentru mai multe informaţii, inclusiv informaţii despre eliminarea acestora, apasa pe Politica de confidentialitate. Sunt de Acord Politica de confidentialitate