Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”

by Vlad Toader
Share the NEWS & spread the JOY!

“În țara noastră au existat în trecut două tipuri de școli: școala de pe lîngă Operă și tot felul de studiouri particulare; prima avea ca țel pregătirea cadrelor de balet pentru ca ele să servească teatrului. Elevii acesteia, scutiți de taxa de învățămînt, erau obligați să stea la dispozitia teatrului de dimineața pînă seara, luînd parte la toate montările, intrînd în figurație și formînd astfel  un colectiv ajutător al tuturor spectacolelor de operă sau balet.

Viața lor se petrecea în teatru, iar școala propriu-zisă adică lecțiile de balet se rezumau la o oră de studii după amiaza, în care se preda disciplina baletului clasic. Alte materii de specialitate nu existau, iar de cultură generală nici nu putea fi vorba.

Iată deci că era firesc pentru cei ce doreau o perfecționare calificată, să se adreseze studiourilor particulare. Astfel, o dată ajunși în teatru, dansatorii tineri veneau fiecare cu un stil diferit de dans, din care cauză trupa de balet a Operei nu avea omogenitate și stil.

Învățământul de profil postbelic

După 23 August 1944 s-a hotărît înființarea unui învățămînt de stat – organizat și condus de oameni calificați – și s-au pus bazele Școlii de coregrafie, care și-a început activitatea în 1947, sub decanatul lui Anton Romanowski. În anul 1950, școala aceasta s-a transformat în Școala Medie de Coregrafie.” (vezi “Istoria Baletului”, p. 314-315, Tilde Urseanu, Ion Ianegic, Liviu Ionescu)

Până în anul 1978, liceul a funcționat de sine stătător. Ulterior, până în 1998, arta coregrafică a fost studiată în cadrul Liceului de Arte “George Enescu” din București.

Din 1998, Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”, ce poartă astăzi numele uneia dintre cele mai mari balerine și coregrafe române, își recapătă autonomia și funcționează din nou ca instituție de sine stătătoare. Oferă în prezent posibilitatea perfecționării în arta coregrafică pentru tinerii dornici să îmbrățișeze o carieră în domeniul dansului scenic.

Structura liceului

Liceul de Coregrafie ”Floria Capsali” din Bucureşti, vizează o dezvoltare multilaterală a viitorului artist-dansator, programa sa fiind structurată pe două direcţii:

  • cursuri de cultură generală – similare programei tuturor liceelor de profil umanist
  • cursuri de specialitate – concepute să asigure pregătirea profesională a viitorilor balerini: – dans clasic – dans românesc – dans contemporan – dans istoric – dans de caracter – repertoriu individual şi de ansamblu –  istoria baletului, studiu pian.

Începând cu anul școlar 2005 – 2006, se înființează în cadrul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” un program suplimentar de artă, incluzând săptămânal între 2 – 8 ore de dans clasic pentru copiii din ciclul primar.

Anual, are loc examenul de admitere cu următoarele criterii:

  • evaluarea aspectului fizic (măsurarea înălţimii şi cântărirea greutăţii corporale)
  • evaluarea aptitudinilor motrice (mobilitate articulară, elasticitate ligamentară, detentă)
  • evaluarea aptitudinilor artistice (improvizaţie liberă pe fond muzical)
  • testare ritmică (reproducerea prin bătăi de palme a unor fragmente ritmice date).

Elevii liceului îşi desfăşoară pregătirea de specialitate în sălile de balet de la sediul şcolii şi de la Opera Naţională Bucureşti. Pentru elevii din provincie, există posibilitatea cazării lor la căminul Colegiului Național de Artă „Dinu Lipatti” (în aceeași locație).

Liceu vocațional de profil artistic cu specializările Dans clasic și Dans contemporan

Participarea Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la Olimpiade şi Concursuri de Balet Naţionale şi Internaţionale a fost încununată cu numeroase premii şi diplome.

Absolvenţii liceului sunt angajaţi prin concurs la Opera Naţională Bucureşti, Opera Comică pentru Copii sau la alte teatre naţionale şi din străinătate.

Existenţa în cadrul U.N.A.T.C. a secţiei de Coregrafie conferă absolvenţilor Liceului de Coregrafie ,,Floria Capsali’’ posibilitatea de a se forma ca viitori pedagogi şi coregrafi, urmând cursuri de licență şi de master.

Pentru informații privind învăţământul universitar, vezi Lista Facultăților și a secțiilor de coregrafie existente în România.


Share the NEWS & spread the JOY!

Related Posts

Leave a Comment

Această pagină, în contextul prestării de servicii, foloseşte cookie-uri. Continuând să vizitezi site-ul, ești de acord cu folosirea lor. Pentru mai multe informaţii, inclusiv informaţii despre eliminarea acestora, apasa pe Politica de confidentialitate. Sunt de Acord Politica de confidentialitate