Tot ce trebuie să știi despre specializarea Coregrafie. Pledoarie pentru studiul artei coregrafice

by Mariana Pintilie
Share the NEWS & spread the JOY!

Specializarea Coregrafie este accesibilă elevilor din școlile de masă și la sfârșitul învățământului gimnazial. Admiterea în învățământul liceal vocațional-artistic, la această specializare, pentru anul școlar 2020-2021 a fost modificată în contextul pandemiei. Află tot ce trebuie să știi despre specializarea Coregrafie în acest articol!

Debutul studiului baletului în școlile de stat

În învățământul preuniversitar de artă, studiul baletului începe în clasa a IV-a. Planurile-cadru de învăţământ sunt adaptate profilului artistic și specializării. Studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, grupe sau individual. Programele şcolare pentru disciplinele din planul-cadru care asigură educaţia artistică specializată respectă standardele educaţionale pentru profilul artistic.

Admiterea se realizează prin teste de aptitudini specifice învățământului obligatoriu, în conformitate cu art. 42 din Legea educației naționale 1/2011 și cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, aprobat prin OMECTS 5569/2011 şi nu este condiţionată de domiciliul părinţilor. Pentru identificarea, în vederea selecţionării copiilor cu aptitudini artistice din învăţământul primar, cadrele didactice de specialitate desfăşoară, în şcoli şi în teritoriu, activităţi de depistare.

Citește și

Interviu cu Ioana Daria Kimm, elevă la Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”

Lista Facultăților și a secțiilor de coregrafie

 

Workshop cu Simona Noja

Care este structura de aptitudini

Structura probelor de aptitudini este următoarea:

  • aptitudini motrice: mobilitate articulară, elasticitate ligamentară, detentă: Se urmărește întrunirea calităților fizice minimale pentru o viitoare carieră de balerin-dansator;
  • simț ritmic: reproducerea unor fragmente ritmice exemplificate prin bătăi de palme;
  • aptitudini artistice: improvizație liberă pe un fond muzical.

Comisia de examinare şi de evaluare pentru probele de aptitudini este formată din preşedinte – director sau director adjunct al unităţii de învăţământ; vicepreşedinte – şeful catedrei de specialitate și doi membri cu drept de notare – profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite. Probele de aptitudini sunt evaluate cu admis/respins, iar deciziile comisiei de evaluare sunt finale (nu se admit contestații).

Cum se face admiterea la specializarea Coregrafie în învățământul primar

Admiterea elevilor în învățământul coregrafic primar (clasa a IV-a) și gimnazial rămâne deschisă. Elevii din învățământul de masă putând solicita transferul la specializarea coregrafie oricând în timpul anului școlar, urmând a fi înmatriculați după promovoarea testului de aptitudini.

Admiterea în învățământul liceal, specializarea Coregrafie

Specializarea Coregrafie este accesibilă elevilor din școlile de masă și la sfârșitul învățământului gimnazial. Accesul lor în învățământul coregrafic liceal și al elevilor care provin din învățământul coregrafic gimnazial este reglementat prin Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale (Anexa 3 la Ordinul MEN nr. 4432/29.08.2014).

Probele de aptitudini preced examenul de evaluare națională. Se organizează, de regulă, în a doua jumătate a lunii mai și constau din probe de dans clasic și dans românesc.

 

Foto: Paul Schneider

Ce presupune proba de dans clasic

Proba de dans clasic presupune o oră de studiu. Ea cuprinde exerciţii la bară, centru, sărituri, pointes și o variaţie în stil clasic. Este apreciată de fiecare evaluator cu o notă. Aceasta se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate separat pentru ora de studiu și variația clasică. Proba de dans românesc se bazează pe dansurile din programa ultimei clase de gimnaziu. Această probă este apreciată de fiecare evaluator cu o singură notă.

Nota minimă de promovare este 5

Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia Inspectoratului Școlar Județean/al municipiului București. Sunt formate din preşedinte – director sau director adjunct al unităţii de învăţământ; vicepreşedinte – responsabilul catedrei de specialitate; doi membri cu drept de notare – profesori de specialitate. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor examinatorilor.

Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică a mediilor de la probele I şi II. Media minimă de promovare a examenului este 6. La probele de aptitudini nu sunt admise contestaţii.

Admiterea în învățământul liceal vocațional-artistic, specializarea Coregrafie, pentru anul școlar 2020-2021 a fost modificată în contextul pandemiei. Pentru absolvenții învățământului gimnazial coregrafic, probele de dans clasic și dans românesc au fost echivalate cu mediile anuale obținute în clasa a VIII-a.

Elevii se pot transfera, cu condiția echivalării examenelor

Echivalarea probelor de aptitudini din cadrul examenului de admitere s-a realizat în baza Ordinului 4.317/21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea OMEC 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, art. 1 pct. 4 alin. (1) și (2) și Anexa 3 la Ordinul 4.317/21 mai 2020, Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale.

Probele de aptitudini pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, au constat în evaluarea unui dans clasic și a unui dans românesc dintr-o înregistrare audio-video transmisă de candidat. Au fost acceptate și înregistrări din anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, de la festivaluri/concursuri de balet/dans, din competiții cuprinse în CAEN/CAER, care conțineau evoluții ale candidaților – dansuri clasice și românești.

Învățământul coregrafic liceal rămâne accesibil celor care doresc să se tranfere în cursul anilor școlari. Condiția este promovărea examenelor de diferență. Din anul 2009, la trecerea de la ciclul inferior la ciclul liceal superior, elevii care au urmat specializarea Coregrafie au posibilitatea să aleagă între două specializări:

  • dans clasic;
  • dans contemporan.

Mariana Pintilie a absolvit Facultatea de Istorie şi Filozofie şi Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Are un masterat şi un doctorat în istorie şi specializări în etnologie (etnografie şi folclor) şi istoria baletului. A publicat 10 cărţi ca autor şi coautor. Este alături de şcoala de balet clujeană de două decenii, fiind actualmente este director şi profesor al Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”, Cluj-Napoca.


Share the NEWS & spread the JOY!

Related Posts

Această pagină, în contextul prestării de servicii, foloseşte cookie-uri. Continuând să vizitezi site-ul, ești de acord cu folosirea lor. Pentru mai multe informaţii, inclusiv informaţii despre eliminarea acestora, apasa pe Politica de confidentialitate. Sunt de Acord Politica de confidentialitate